Privacy

Privacywetgeving

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens die wij verwerken via de webpagina www.MarktPlaats24.nl (verder als: “Website”) worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. MarktPlaats24.nl is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 januari 2021.

Wij stellen je op de hoogte van gewijzigde privacyverklaring door een bijgewerkte versie van de privacy- en cookieverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden je aan om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die direct of indirect door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

Verstrekken aan andere bedrijven en instellingen

MarktPlaats24.nl verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, als je ons daar toestemming voor geeft of als wij daar een wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang voor hebben. Gezien de functie als platform kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de adverteerders en bieders op de veilingen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze Website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

MarktPlaats24.nl verwijst naar andere websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, tekst of banner). Op deze websites val je onder de gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring van die betreffende site. MarktPlaats24.nlheeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites

Verwerkte persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

E-mailadres;
Naam of pseudoniem;
Postcode; (opioneel)
IP-adressen;
Door jou gestelde vragen;
Geüploade profielfoto (optioneel);
Jouw social media pagina’s (optioneel);
Telefoonnummer (optioneel);
Wij verwerken de persoonsgegevens die je ons hebt verstrek uitsluitend voor de volgende doeleinden
Om de overeenkomst uit te voeren;
Om je advertentie te processen;
Om contact met jou te houden;
Om de Website verder te ontwikkelen en te verbeteren;
Om veiligheid van de Website en zijn gebruikers te waarborgen;


Wachtwoord
Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met je wachtwoord. Wij verstrekken de inloggegevens alleen aan de accounthouder zelf. Wij raden je ten zeerste af je inloggegevens aan familieleden, vrienden of anderszins derden ter beschikking te stellen. Wij gaan er in elk geval vanuit dat wanneer er wordt aangemeld met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, dit door jezelf of met jouw goedvinden is geschied. Dat geldt ook voor alle handelingen die na het inloggen op jouw account worden verricht. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je deze per direct te wijzigen via ‘Mijn Profiel’. Wij adviseren je te allen tijde periodiek je wachtwoord preventief te wijzigen.

Contact en e-mail
Wanneer je een contact- of aanmeldformulier op de Website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Tevens worden je e-mail gegevens gebruikt om de functionaliteit van het systeem te waarborgen. 

Cookies
Op de Website gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een Website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen worden van het device van de bezoeker (zoals PC, tablet of smartphone). Je hoeft dus deze informatie niet steeds opnieuw te verstrekken wat je volgend bezoek aan onze Website vergemakkelijkt. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Je kunt de browser van je computer zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze Website geen cookies ontvangt. Wij gebruiken cookies om:

Functionaliteiten van de Website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);

Het gebruik van de Website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

Eenvoudige integratie met verschillende sociale media websites mogelijk te maken (sociaal media cookies);

Het surfgedrag op de Website te analyseren en het bepalen van trends voor toekomstige advertentiedoeleinden (tracking cookies);

Wanneer je de Website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat als je verder surft, dat je dan het plaatsen en gebruiken van de cookies en plugins zoals hier is omschreven accepteert. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze Website dan niet meer optimaal functioneert.

In- en uitschakelen van cookies
In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.
                                              

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van die websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.


Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. De toegang tot je accountgegevens is middels een gebruikersnaam en wachtwoord afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (TSL-certificaten) waarmee alle informatie tussen jou en onze Website wordt afgeschermd wanneer jij je registreert of van de Website gebruik maakt.

Jouw rechten
Als je vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen. 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Omdat al je gegevens zelf kan aanpassen, en zelfs je hele account kunt verwijderen, zullen wij je in beginsel altijd adviseren dit zelf uit te voeren. Dit kan dan op ieder door jou gewenst moment zonder tussenkomst van ons. Dit voorkomt misverstanden en je weet zeker dat je opdracht wordt uitgevoerd precies zoals jij wilt.

Contactgegevens
Vragen over ons privacybeleid kun je te allen tijde richten aan:

info@marktplaats24.nl

Belangrijk
MarktPlaats24.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties.

Heeft u meer vragen? Contact ons